มันเป็นยกเลิกการเขียนบทความด้วย น่าเสียดายที่เราต้องยกเลิกและไม่ได้ลองทำการเริ่มใหม่ด้วยประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบ.

การยกเลิกการเขียนบทความเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ต้องทำ บางครั้งเราอาจพบว่าเราไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ อาจเป็นเพราะสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดทุน, ข้อมูลไม่ตรงกัน, หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การยกเลิกบทความไม่ใช่เรื่องที่เราต้องอับอาย แต่เป็นโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นอย่างสร้างสรรค์

การทำให้ความสำเร็จในการรีเซ็ตครั้งใหม่ จุดเริ่มต้นสำคัญที่มีประโยชน์ที่สุดคือการเริ่มต้นด้วยหัวใจที่ผ่อนคลาย ส่วนใหญ่ เมื่อมีการยกเลิกบทความหรือโครงการ มักจะประกอบไปด้วยความท้าทาย แต่การรับมันด้วยท่าทีเป็นสิ่งสำคัญเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับความผิดหวัง การมองในแง่บวก และทำให้สติปัญญาและความสามารถในการแก้ปัญหาของเราจะพัฒนาอย่างมาก

การเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด อาจจะเริ่มต้นที่จุดที่เราพบความสำเร็จในอดีต หรือจุดที่เรามียอดอาสาที่ชัดเจน การใช้ความรู้และประสบการณ์จากโอกาสที่ผ่านมา และใช้ให้เป็นกำเนิดสำคัญสำหรับการที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต

ดังนั้น การยกเลิกการเขียนบทความไม่ใช่การล้มเหลว แต่เป็นโอกาสในการที่เราจะสร้างสรรค์ทำให้เราเริ่มต้นด้วยอัตราสำเร็จที่สมบูรณ์แบบและมีประโยชน์ในที่สุด บางครั้ง การยกเลิกก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ลองสิ่งใหม่อย่างที่ไม่เคยคาดคิดไปก่อนหน้า